Sveriges Exklesiastikmatrikel 1886
  • Sveriges Exklesiastikmatrikel 1886
  • Sida ur boken
  • Sida ur boken
  • Sida ur boken

Sveriges Ecklesiastikmatrikel 1886

100,00 
Exkl. moms

Redogörelse över Sveriges stifts Präster och församlingar

anställda med fakta kring de anställda, lön och kyrkans ägor.

Kvantitet

Sveriges Ecklesiastikmatrikel 1886

Redogörelse över Sveriges stifts Präster och församlingar

anställda med fakta kring de anställda, lön och kyrkans ägor.

Innehåller även data om de olika byarna, stiften och församlingarna

Exempelvis befolkningsmängd och närliggande kyrkor.

Redogör även för mängden spannmål som församlingarna erhåller från

Kyrkan med mera.  794 sidor högupplöst sökbar pdf 400 dpi