Sveriges Kommuner 1898
  • Sveriges Kommuner 1898
  • Sveriges Kommuner 1898
  • Sveriges Kommuner 1898
  • Sveriges Kommuner 1898

Sveriges Kommuner 1898

80,00 
Exkl. moms

Ur administrativt, judicielt & ecklesiastiskt hänseende

Kvantitet

Sveriges kommuner i  administrativt, judicielt & ecklesiastiskt hänseende jemte fögderier och länsmansdistrikt m.m. år 1898

Tar upp Sveriges alla kommuner vid tidpunkten, tar även upp statestik över riket och befälhavares avdelningsområden med namn och adress.

 

Totalt 184 sidor högupplöst, sökbar, indexerad pdf.