Göteborgs och Bohus läns Kalander
  • Göteborgs och Bohus läns Kalander
  • Sida ur kalendern
  • Sida ur kalendern
  • Sida ur kalendern
  • Sida ur kalendern

Göteborgs och Bohusläns Kalender 1939

120,00 
Exkl. moms

Kalendern innehåller information om Länet, Städerna, Landskommunerna, Personregister, ortsregister, sakregister, samt allmänna artiklar om Bohuslän. 

Kvantitet

Göteborg och Bohusläns kalender 1939

Kalendern innehåller information om Länet, Städerna, Landskommunerna, Personregister, ortsregister, sakregister, samt allmänna artiklar om Bohuslän. Kalendern tar även upp fakta kring institutioner, styrelser, nämnder och råd, ämbets- och tjänstemän, läkare, tandläkare, apotekare, länsveterinärer, brandkår, skolor och lärare, präster, länets riksdagsmän och reklam med mera. Mycket information samlat på ett och samma ställe om Göteborg och Bohuslän. 822 sidor högupplöst sökbar pdf 400dpi.