Stationsförteckning för stations - och tågpersonal 1947.
  • Stationsförteckning för stations - och tågpersonal 1947.
  • Stationsförteckning för stations - och tågpersonal 1947.
  • Stationsförteckning för stations - och tågpersonal 1947.
  • Stationsförteckning för stations - och tågpersonal 1947.

Stationsförteckning för stations - och tågpersonal 1947.

100,00 
Exkl. moms

Förteckning över Sveriges järnvägsstationer, håll och lastplatser.

Kvantitet

Stationsförteckning för stations- och tågpersonal 1947.

 

Förteckning över Sveriges järnvägsstationer, håll och lastplatser.

Samt trafiksektioner och deras omfattning med spårvidd och signaturer.

Totalt 231 sidor indexerad och sökbar pdf.