GDPR

Scanlibris hanterar en del personuppgifter för att vi skall kunna skicka ut fakturor och beställda produkter till våra kunder..

Den 25 maj 2018 kommer nya regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Personuppgiftslagen (PUL) ersättas då av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer att vara gemensam för hela EU och som ställer högre krav på hur verksamheter får samla in, använda, hantera och bevara personuppgifter. 

GDPR vill skydda dina personuppgifter och den data du lämnar ifrån dig och enligt de nya lagarna måste vi informera våra kunder om vilka uppgifter vi behöver och varför. 

Vilka uppgifter behöver vi?

Namn, adress, postnummer, ort, land och E-postadress är obligatoriska uppgifter. 

När du lämnar dina personuppgifter till oss ska det kännas tryggt.

 

Varför behöver vi dina uppgifter? 

 

  • För att leverera era inköp och fakturor till er via post.

 

Du har rätt att veta allt vi har i våra register om dig

Det är också viktigt att vi informerar dig om att du kan beställa utdrag ur vårt personregister och att du kan kräva att fel uppgifter korrigeras eller raderas. Vid invändningar, felaktigheter eller frågor kan ni vända er till mail@scanlibris.com